Disku herniation i messit

As a disc degenerates and breaks down, the inner core can leak out through the outer portion of the disc, and this condition is known as a disc herniation or a herniated disc. The weak spot in the outer core of the intervertebral disc is directly under the spinal nerve root, so a herniation in this area puts direct pressure on the nerve. Read More

Deformimet e shtyllës kurrizore

Çfarë është skolioza?

Skolioza është lakimi anash i shtyllës kurrizore, e cila si pasojë e këtij lakimi i jep shtyllës kurrizore pamjen e gërmës C ose S. Jo gjithmonë shfaqet me shenja të dukshme të deformitetit nga jashtë, por fëmija ankohet për nga dhimbjet në pjesën torakale dhe lumbale të shtyllës kurrizore gjatë qëndrimit në këmbë për një kohë të gjatë. Etiologjia është shpesh e panjohur (idiopatike) dhe një rrol të madh luan lëvizja apo qëndrimi jo siç duhet i trupit. Read More