Skip to main content

Omurga Anatomisi

İskeletin kemik, kıkırdak ve her ikisinden meydana gelen kısımlarının en önemlisi olan omurga, iskeletin temel eksenini oluşturur. Omurga omurlardan oluşan ve omuriliği içinde barındıran kemik yapıdır. Omur omurgayı meydana getiren 33-34 adet kemikten her biridir. Kafatasının altından başlayarak, kuyruk sokumuna kadar uzanırlar. Omurgada bulunan omurların 7 si boyun, 12 si sırt, 5’i bel, 5 i sakral (sağrı), 4’ü koksigeal (kuyruk sokumu) vertebradır. 33 omurun ilk baştaki 24 adedi birbirine eklemler yardımıyla bağlanır. Bunlara presakral vertabra adı verilir. Diğer 9 omurun üste bulunan 5 adedi omurgalılarda farklı olabilir. Önden ve arkadan bakıldığında düz görünen omurga, yandan bakıldığında üç tane doğal yaylanmaya sahiptir. Boyun ile beldeki lordoz yaylanma içe doğru, sırttaki dışa doğru yaylanmaya ise kifoz denir.

70 cm uzunluğunda olan omurganın içindeki omurilik 43-45 cm kadardır. Omurilik Beyin sapından başlayarak, omurga içerisinde, ikinci bel omuruna kadar uzanan ve bundan sonra bağdokusu, bir kordon şeklindeki sistemle devam eden merkezi sinir sisteminin en önemli parçasıdır.

Omurilik beyin gibi meninksler denilen zarlarla çevrilidir. Bunlar beyin zarlarının devamı niteliğindedir. Zarların arasında beyin omurilik sıvısı olur.

Omurganın görevlerini sıralayacak olursak:

 • Vücudun eğilebilmesini sağlar.
 • Vücudu (baş, göğüs, karın) taşır ve ayakta tutar, destekler.
 • İskeletin gövde kısmında olduğu için omurga çok önemlidir. İç organları korur.
 • Omurga sayesinde birçok hareket yapılabilir.
 • Omurga hayati önem taşıyan omuriliği muhafaza eder.
 • Sadece insanların değil hayvanların da omurları vardır. (insanlarınkine benzer veya farklı özelliklerde)
 • Başımızın hareketi de omurlar sayesinde olabilmektedir.
 • Omurlar yerine göre farklı şekil ve büyüklüktedir.
 • Bir omurga spinoz çıkıntı (tırnak gibi), lamina, pedikül, omurilik kanalı, transver çıkıntı, faset eklem yüzeyi, omur cismi kısımlarından oluşur.
 • Omurlar iltihaplanabilir, romatizma olabilir, kireçleme olabilir, kalsiyum eksikliği nedeniyle aşınma gibi deformasyonlar yaşanabilir.
 • Bacaklar ve kollar arasında bağlantıyı sağlar. Hareket ve diğer fonksiyonları kol ve bacağa dağıtır.
 • İstemli ve istemsiz olarak beyinden aldığı emri gerçekleştirir.