Skip to main content

Omurga Eklemleri

Omurga, birbirlerine eklemlenen omurlardan meydana gelen ve kafatasından leğene denli uzanan kemik yapıya verilen isimdir. Omurga; boyundan başlayıp kuyruk sokumuna uzanır. Hafif “S” şeklindedir. 33 omurdan meydana gelmiştir. Boyun (7 omur), sırt (12 omur), bel (5 omur), sağrı (sakrum) (5 omur), kuyruk sokumu (koksiks) (4 omur) olmak üzere 5 bölgeye ayrılır. Omurların omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluşturur. Omurga kanalında omurilik bulunur.

Omurgayı meydana getiren omur kemikleri birbirlerine yarı oynar eklemlerle bağlanmıştır. Sadece sağrı ve kuyruk sokumu omurları aralarında oynamaz eklemler bulunur. Omurga, 5 etaptan meydana gelir. Bunlar; boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk sokumudur. Omurga, hem omuriliği korumaktadır, hem de iskelete arkadan destektir. Gövdenin dik durmasını sağlar. Kaburgalar vasıtası ile akciğerleri koruyan kafestir. Aynı zamanda iç organlar için bağlantı noktasıdır. Omurga S biçimde kıvrılan mimarisi ile yaylanma becerisi ve balansta kolaylık sağlar.

Omurga Eklemleri

Omurların birbirleri ile yaptıkları eklemlerdir.

Eklem Yüzeyleri

Omur gövdelerinin üst ve aşağı yüzlerinden meydana gelir. Omur gövdeleri arasındaki eklemleşme yarı oynar eklemler grubundandır. İki omur cismi aralarında, ortası eklem diski çekirdeği olarak bilinen narin bir bölüm ile omurlara sıkıca yapışan yarı katı bir disk vardır.

Eklem Bağları

Bağlantının sağlamlaştırılmasını, kemikler arası bağlar olanağı sağlar. Eklem bağları bağ dokusundandır ve tüm omurga süresince yayılmışlardır: Art kafa kemiğinden kuyruk sokumu kemiğini ve omur gövdesini birleştiren öndeki bağlar; kuyruk kemiğine denli uzanan arka bağlar.

Boyun (Cervical) Vertebralar: 7 adet olan bu omurlar omurganın kafatası bitim noktasından başlamaktadır. Buradan geçen sinirler kolların ve ellerin hareket ettirilmesini sağlamaktadır. Şayet omurgada bu alanda bir hasar meydana gelirse kollarda ve vücudun aşağı kısımlarında felç meydana gelebilmektedir. Bu felç bazen ölümle dahi sonuçlanabilmektedir.

Sırt (Torakal) Vertebralar: Ense kökünden başlayıp kaburgayla omurganın birleştiği kısıma uzanan 12 omurdan meydana gelen alandır. Bu Bölüm gövdenin kontrolünü sağlamaktadır. Omurganın bu kısmında bir hasar meydana gelirse birey gövdeden aşağı kısımda felç geçirebilmektedir. Bacaklar ve ayaklar fonksiyonlarını yitirebilmektedir.

Bel (Lomber Vertebralar): Lomber omurlar L1, L2, L3, L4, L5 olarak tanımlanır. Alttaki L5 omuru sakrum denilen kuyruk sokumu kemiğiyle eklem yapmaktadır. Üçgen olan sakrum 5 kemiğin birleşimiyle oluşur. L5 omuru ile eklem yapan üst kısım S1 olarak tanımlanır. İnsanların bazılarında bel bölgesinde altıncı bir omur bulunabilir. Bu herhangi bir soruna neden olmaz.

Sakral Vertebralar: Kuyruk sokumu bölgesindeki 5 adet omurdan meydana gelmektedir. Omurganın bu kısmı ayakların, genital bölgenin kontrolünü sağlamaktadır. Bu alanda meydana gelebilecek bir hasarda genital bölge ve ayaklar işlevini yitirebilmektedir.

Coxygeal Vertebralar: Kuyruk sokumunun uç bölümünde birleşen 3-4 omurdan meydana gelmektedir. Omurganın bu kısmı en az bozukluğa sebep olabilecek bir bölgedir.

Omurların aralarında diskler bulunmaktadır. Bu diskler omurgayı meydana getiren omurlar aralarında yastık görevi görmektedir. Bu diskler yardımıyla omurga kemiklerinin aşınması önlenmektedir. Bu diskler omurganın hareketinin ahenkli olmasını sağlayan esnek bir yapıda olmaktadırlar. Bu disklerle beraber omurga ligaman denen bağlantı dokularıyla sarılı bir kemik yapısı olmaktadır. Bu bağlantı dokusunun oluşturduğu yapı, omurganın ayrı kemiklerden oluşmakla beraber tek bir yapı gibi davranmasını sağlamaktadır.