Skip to main content

Sık Sorulan Sorular

Bir çocuğunda skolyoz olan bir kişinin diğer çocuklarında skolyoz görülme riski var mıdır?


Vardır. Bu risk tam yüzde verilememekle beraber topluma göre artmış kabul edilir. Bu nedenle çocuklarında skolyoz olan ailelerin sonradan bir çocuğu olduğunda yada çocuklarının küçük kardeşi olduğunda bunları belli periyotlarla kontrole götürmelerinden fayda vardır.

Skolyoz tedavi edilebilen bir hastalık mıdır?


Skolyoz tedavi edilebilen bir hastalıktır. Eğriliğin derecesine ve durumuna göre tabanlıkla, korse ile, korse artı tabanlıkla veyahutta belli durumlarda ameliyatla tedavi edilebilir.

Kalsiyum eksikliği skolyoza neden olur mu?


Kalsiyum eksikliği skolyoza sebep olmaz. Ancak özellikle yaşlı bireylerde var olan skolyozu arttırabilir. Zira kalsiyum eksikliğinden dolayı osteoporoz gelişebilir ve osteoporozda da gelişen çökme kırıkları nedeni ile zaten var olan eğrilik dahada artabilir.

Kötü duruş skolyoza neden olur mu?


Çok kısa süreli kötü duruşlar skolyoza neden olmamakla beraber uzun süre devam eden, mesleki veya bazen sportif faaliyetler nedeniyle kötü duruşlar, belli bir pozisyona aşırı derecede ağırlık vermeler yada kimi zaman uzun süre bazı müzik enstrümanlarının çalınması, buna örnek olarak keman verilebilir skolyoza neden olabilir.

Ağır okul çantası yada çantayı hep aynı omuzda taşımak skolyoza neden olur mu?


Ağır okul çantalarını taşımak skolyoza neden olmaz. Ancak var olan skolyozu artırabilir. Çantayı hep aynı omuzda taşımak skolyoza neden olabilir. Ancak burda kastedilen taşıma işleminin uzun saatler boyunca olası, uzun mesafeler boyunca olması gereklidir. Günümüzde pek çok öğrencinin yaptığı gibi servisten okula, okuldan servise ikişer üçer dakikalık çanta taşıma süreçlerinde skolyoz gelişmesi mümkün gözükmemektedir.

Adölesan idiopatik skolyoz sırt ve bel ağrısına neden olur mu?


Skolyozun kendisi ağrısız bir rahatsızlık olmakla beraber, sırt bölgesi skolyozlarında sırt ağrısı o bölgedeki kasların gerilmesine bağlı olarak görülebilmektedir. Bel bölgesi skolyozlarında da ileri dönemlerde beldeki küçük eklemlerin kireçlenmesi ile el ağrısı görülebilir. Ancak skolyozun başlanıç safalarında ne sırt ne bel skolyozlarında ağrı görülmesi çok olağan değildir.

Korse tedavisi skolyozu tamamen düzeltir mi?


Korse tedavisinde amaçlanan şey; skolyozun öncelikle durdurulması, ardından düzeltilebildiği kadar düzeltilmesidir. Korse tedavisi skolyozu genel itibariyle tamamen düzeltmez. Ancak bahsettiğimiz amaçlara ulaşmak için dengeli ve belli derecede durdurulmuş bir eğrilik elde etmek için korse tedavisi kullanılabilir.

Skolyoz hastalığında ameliyat ne için ve hangi durumlarda gereklidir?


Skolyoz hastalığında ameliyatın amaçları:

1) Hastanın eğriliğinin ilerlemesini engellemek
2) Varsa akciğerinde bir solunum sıkıntısı bunu gidermek
3) Hastayı kozmetik olarak dengeli düzgün bir görünüme kavuşturmaktır

Bunların sağlanması için eğer ki sırt bölgesi için 45-50 dereceyi geçen veya omuz dengesini ciddi manada bozan, gövde dengesini sağa veya sola doğru bozan hastaya karşıdan bakıldığında gövdesini kalçalarının üstünde düzgün bir hizada göremediğimiz durumlarda ameliyat etmeyi öneriyoruz.

Skolyoz nefes darlığı yapar mı?


65 dereceyi geçen sırt bölgesi skolyozları akciğer fonksiyonu bozmakta, 100 dereceyi geçtiği zamanda bu fonksiyonu ileri derecede bozmaktadır. Dolayısıyla ileri derecedeki eğriliklerde nefes darlığı görülebilir.

Skolyoz iç organları sıkıştırır mı?


Skolyozun bulunduğu yere göre torakal yani sırt bölgesi skolyozu yada lomber bel bölgesi skolyozu yada torakolomber yani sırt bel bölgesi geçiş skolyozu oması söz konusu. Torakal skolyozlarda 65 dereceyi geçen eğriliklerde akciğer fonksiyonlarının bozulmaya başladığı kabul edilmektedir. 100 dereceyi geçen eğriliklerde de ciddi solunum sıkıntıları görülebilir. Lomber eğrilikler batın bölgesinin arka tarafında bulunduğundan batın bölgesinde bir sıkışma olduğu düşünülebilir. Ancak ön tarafta göğüste olduğu gibi bir göğüs kafesi bulunmadığından genelde bel bölgesi skolyozlarında hastanın iç organları göbeğine doğru kaçar ve o hastaları biraz daha göbekli görürüz. Dolayısıyla bel bölgesi skolyozlarında kolay kolay sıkışma olmazken sırt bölgesi skolyozlarında akciğerde açı artışıyla beraber sıkışmalar görülebilir.

Skolyoz insanın felç olmasına neden olur mu?


Basit ergenlik dönemi skolyozlarından bahsedersek bu tip skolyozlarda insanın felç olma ihtimali yoktur. Veya normal bir insandan farklı değildir. Ancak kimi konjenital skolyoz vakalarında özellikle kifozla beraberse yani konjenital kifoskolyoz durumu söz konusuysa bunlar yüksek açılara ulaştığı zaman omuriliği sıkıştırıp omurilik fonksiyonlarını bozarak yavaş yavaş gelişen bir felce sebep olabilmektedir. Ancak bu oran binde birden düşük bir ihtimaldir.

Ergenlik bittikten sonra skolyoz ilerler mi?


Ergenliğin bitimini takiben büyüme plakları da kapanmış olacağından genelde skolyozun ilerlemeyeceği varsayılır. Ancak buna rağmen ilerleyen vakalarında olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle ergenlik dönemine kadar sık aralıklarla takip ettiğimiz hastaları, ergenlikten sonrada skolyozunu yerine açısal büyüklüğüne göre yılda bir veya iki yılda bir kontrollere çağırmaktayız.

Skolyozlu bir bireyin çocuklarında skolyoz olma riski var mıdır?


Skolyozlu bir bireyin çocuklarında skolyoz olma riski vardır. Bu risk topluma göre daha fazla yükselmiş olarak kabul edilir. Ancak skolyozda genetik geçiş sıklığı tam tayin edilemediğinden bununla ilgili kesin bir yüzde verme imkanı yoktur.

Skolyozu olan bir birey hamile kalabilir mi?


Skolyozu olan bireyler hamile kalabilirler. Gebelik süreci normal bir bayandan farklı değildir. Ancak burda dikkat edilmesi gereken husus hamilelik öncesinde hastanın skolyozdan dolayı akciğer fonksiyonunun bozulup bozulmadığıdır. Akciğer fonksiyonu bozuk olan bireyler, (tabi burda bahsedilen ileri derecede bozukluk) ileri derecede bozuk olan bireyler hamilelikte karnında şişmesiyle beraber akciğer fonksiyonun biraz daha bozulabileceğini akılda tutmalıdırlar. Bu durumda hamile kalırken kadın doğumcu ve göğüs hastalıkları uzmanının kontrolünde olmakta fayda vardır.

Skolyoz ameliyatı olan bir kişi normal doğum yapabilir mi?


Bu sorunun cevabı hastanın olduğu ameliyatın türüne bağlıdır. Eğer ki hastanın ameliyatı esnasında leğen kemiklerine kadar enstrümantasyon indirilmediyse hamilelikte leğen kemiğinin açılması işlevinin gerçekleşebileceği için normal doğum yapabilirler. Ancak leğen kemiği de vidalandıysa bu durumda normal doğumda beklenen leğen kemiğinin açılması işlevi gerçekleşmeyeceği bu hastalar sadece sezeryanla doğum yapabilirler.

İlk çocuğundan sonra skolyozu olduğunu öğrenen bir kişi ikinci kez hamile kalabilir mi?


Kalabilir. Sadece sık aralıklarla kontrol olması gerekir. Hemen hamile kalmak önerilmez. İlk çocukla ikinci çocuk arasında ideal olarak en az bir yıl skolyozun ilerlemesinin olup olmadığına bakmakta fayda vardır. Ancak ola ki kazara ikinci bir hamilelik istem dışı gerçekleştiyse de skolyozu var diye o hamileliği sonlandırmaya gerek yoktur.

Hamileyken skolyoz artar mı?


Bununla ilgili kesin bir bilimsel veri olmamakla beraber, hamilelikte aşırı kilo alımının skloyoz üzerinde artış açısından olumsuz bir etkisi olacağı söylenebilir.


Burada yayınlanmasını istediğiniz sorunuz varsa alttaki formu kullanarak yazınız.

[recaptcha]